Skip to content

Customer Relationship Manager

Avtales med kandidaten, Vestland, Norway

Do you want to join a leading fintech company?

Customer Relationship Manager

SDC er en IT-servicepartner for finanssektoren i Norden. Vi har vært på markedet for IT for finans i 60 år og har inngående kjennskap og erfaring med drift og utvikling av systemer og løsninger, som danner grunnlaget for fremtidens bank. Og som den eneste på markedet tilbyr vi en felles nordisk plattform til våre kunder. Vi utnytter nå styrkeposisjonen med etablering av kontor i Norge. Fordi vi ønsker å komme enda nærmere våre norske kunder – både nåværende og fremtidige. En spennende reise starter – også for vår nye Customer Relationship Manager. Er det kanskje deg?


Stillingsbeskrivelsen er vanskelig å sette i en formel. Men det handler om en dyp forståelse av norsk finanssektor og erfaring med bank- og IT-tjenester i Norge. Om å være i forkant av trender i bransjen. Å ønske å gå i verdiskapende dialoger med nye og fremtidige kunder. Evnen til å se muligheter – spesielt i det lange løp. Å være en lidenskapelig kulturbærer av SDCs verdier og bidra til å ansette flere gode kolleger på veien. Dette er ikke en klassisk 8-16-rolle med en punktliste over oppgaver. Du er selv med på å skape og forme jobben, som du kan se konturene av når du leser mer om vår visjon.


Med en betydelig og sterk etterspørsel etter våre tjenester i Norge, er visjonen klar: Vi ønsker flere norske sparebanker på SDCs plattform. Hvorfor? Fordi SDCs strategi er nordisk og sparebankfokusert, basert på kontinuerlig modernisering av kjernesystemet – hjertet i vår IT-plattform, som kan håndtere både språk, valuta, lovverk og produkter på tvers av de nordiske landene. Det er smart - både for oss og våre norske kunder. Og etter snart 20 år på det norske markedet er vi langt fremme når det gjelder teknologi og løsninger som er integrert med norsk finansiell infrastruktur, banksektoren og relevante tredjeparter.


Sterke partnerskap

Det er mange spennende tiltak rettet mot det norske markedet. SDC har blant annet jobbet med en ny og forbedret kredittløsning sammen med norske samarbeidspartnere. Vi har selvfølgelig ambisjonen om å levere den beste løsningen på markedet. SDC har en strategi om å samarbeide med sterke leverandører i Norge, både på privat- og bedriftssiden. Løsningene integreres med vårt kjernesystem.


Vi ønsker Norge!

Med åpningen av et lokalkontor sender vi et høyt og tydelig signal om at SDC virkelig ønsker det norske markedet. Vi ønsker å styrke samarbeidet med våre eksisterende kunder og skape tettere kontakt med potensielle kunder – og ja, det er også mye lettere å kommunisere med norske medier og finanssektoren generelt når man er lokalt forankret. Kontoret vil være kundeorientert med sterk kompetanse innenfor norsk finans-IT-sektor og vil ha tett kontakt med relevante partnere som VippsMobilePay, BITS, Finanstilsynet, BankID med flere.


Hjelp med å sette SDC på Norgeskartet

Vi anstrenger oss for å sette opp vårt «norske lag», fordi det er en utfordrende og tidkrevende oppgave å ta større markedsandeler – selv om du har et vinnerprodukt og klikker deg inn i en velsmurt maskin med mer enn 900 fantastiske og kompetente kollegaer i ryggen.


Geografi, spør du? I prinsippet er hele Norge din arbeidsplass og av praktiske årsaker foregår mange dialoger på telefon eller digitalt. Vi jobber med å finne et fysisk kontor – kanskje i Bergen, men det er flere alternativer.


Alt det praktiske

Har du spørsmål og har du blitt nysgjerrig på å høre mer om stillingen, er du velkommen til å kontakte Stig Valderhaug; områdedirektør for Sales, Customer Engagement & Shared Services, på e-post: stva@sdc.dk eller telefon +45 30 51 93 56.


A bit about SDC

It all started back in 1963, when a series of small savings banks went hand in hand with a dream of economies of scale and electronic bookkeeping. That dream still drives us. Today, we are almost 100 small and large banks from all over the Nordic region, who are part of the community, because shared solutions make us stronger.

We are about 900 colleagues in Ballerup, Warsaw and Lisbon, who work together every day to deliver a great banking experience to more than 2,3 million end users across Scandinavian banks. Many of our solutions are developed jointly for all customers - some for a small group. Common to them is that we want to maximize the customers’ benefit from the solutions and minimize the risk of not meeting the customers' needs.

The future demands more of SDC. The banks are working to adapt to the needs of the market, and at the same time they are being met with increasing demands for regulation and efficiency. SDC works hard to be at the forefront of the customers’ needs and continue to be the preferred provider of solutions to Scandinavian banks.

or